... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

کارولینای شمالی

کلمات کلیدی
تم رنگی