کرمان، سیرجان، منطقه پاریز

نور دهی طولانی به مدت 3 ساعت
شهر پاریز از توابع شهر سیرجان با طبیعت زیبا و آسمانی پر ستاره