... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بدون عنوان

جمهوری چک

طلوع آفتاب در منطقه روستایی اسلپی ، جمهوری چک -سال 2014
تم رنگی