... نام اثر:

شب عروسی

چهار محال بختیاری

برنده مدال از جشنواره بین المللی آل ثانی قطر در سال 2013