... نام اثر:

Lovers

گیلان

خلوت دو درخت زیبا در طبیعت پاییزی و مه گرفته گیلان