... هنرمند:

یاشار آذری

... نام اثر:

پینک

فارس / شیراز

مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیراز می‌باشد. مسجد نصیر الملک به لحاظ جغرافیایی در محله گود عربان
کلمات کلیدی
تم رنگی