... هنرمند:

کاظم طوسی

... نام اثر:

دورو

استان گلستان

کلمات کلیدی
حیات وحش
تم رنگی