محمد رضا معصومی

دانش آموخته ی مرمت بنا های تاریخی
عکاس و گرافیست
برنده ی هفده جایزه ی جهانی

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها