پارک ملی تندوره

این قوچهای اوریال زیبا را من در نزدیکی پاسگاه شکراب چهلمیر عکاسی کردم انها صبجهای خیلی زود برای خور
کلمات کلیدی
تم رنگی