گیلان

درخت پاییزی زیبا در مه عصرگاهی ارتفاعات گیلان