دشت آزو

عکس برگزیده در بخش سفر در جشنواره بین المللی نوروز 2017 - تاجیکستان .
قله شکوهمند دماوند را می توان