... نام اثر:

بدون عنوان

جزیره قشم

جزیره قشم ، تنگه چاهکوه