... هنرمند:

آرش کریمی

... نام اثر:

دریاچه اُوان

دریاچه اُوان

دریاچه اُوان در الموت قزوین واقع است