... هنرمند:

سینا سلیمی

... نام اثر:

گذر

پارک ملی کویر - قصر بهرام

طلوع آفتاب از پشت تپه‌های نزدیک کاروانسرای تاریخی قصر بهرام و شخصی که قصد عبور از خورشید را دارد!