نام اثر:

همیشه درخشان

هنرمند:

اصغر صامتي

اصفهان

قبل از طلوع آفتاب
تم رنگی