... هنرمند:

اصغر صامتي

... نام اثر:

همیشه درخشان

اصفهان

قبل از طلوع آفتاب
تم رنگی