نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

مازندران

کلمات کلیدی
برف
ابر
کلبه
تم رنگی