... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

رنگ رخسار 3

اشپاندا ، آلامان

رنگ رخسار مجموعه عکسی پازل طور با هدف نمایش چهره و نمای کوچه های هر شهر و مقایسه آن با شهرهای دیگر می باشد ، این مجموعه در شهرهای مختلفی از ایران ، اروپا و آمریکا عکاسی شده است . مجموعه رنگ رخسار برنده جوایز و افتخارات متعددی از جمله عکس برتر جشنواره رژان در تهران ، آثار برتر بخش حرفه ای عکاسی جشنواره سونی لندن در سال 2015 شده است .
کلمات کلیدی
شهر
درب
آلمان
تم رنگی