چاپ بر روی تخته شاسی

رایج ترین و ساده ترین روش تولید تابلوهای عکس تولید تابلو ، چاپ اثر انتخابی خریدار و چسباندن آن بر روی شاسی است . شاسی های موجود در سایت sib.ir با ضخامتهای ۸ ، ۱۶ و ۳۰ میلیمتر می باشند . آثار تولید شده در سایت sib.ir با اجازه هنرمند صاحب اثر و رعایت حقوق مادی و معنوی وی و مطابق ابعاد و مشخصات مورد نیاز خریدار چاپ و تولید می شوند .