تولید تابلو عکس بصورت قاب و شیشه و کاغذ ماکت

یکی از روشهای تولید عکسهای هنری ارایه شده در وب سایت Sib.ir قاب و شیشه معلق می باشد . د اثر انتخابی خریدار بعد از چاپ بر روی کاغذ عکس ، پشت حاشیه مقوایی و شیشه قرارگرفته و بر روی یکی از قابهای سایت ( به انتخاب خریدار) نصب می گردد ، آثار تولید شده با اجازه هنرمند صاحب اثر و رعایت حقوق مادی و معنوی وی و مطابق ابعاد و مشخصات مورد نیاز خریدار چاپ و تولید می شوند .