تولید تابلو عکس قاب و شاسی معلق

یکی از روشهای تولید عکسهای هنری ارایه شده در وب سایت Sib.ir قاب و شاسی معلق می باشد . در این روش اثر انتخابی خریدار بعد از چاپ بر روی کاغذ عکس ، بر روی تخته شاسی چسبیده و با کمی فاصله از کف قاب ( به انتخاب خریدار ) نصب می شود . کلیه آثار تولید شده با اجازه هنرمند صاحب اثر و رعایت حقوق مادی و معنوی وی و مطابق ابعاد و مشخصات مورد نیاز خریدار چاپ و تولید می شوند .