... نام اثر:

استان مرکزی.شهر اراک.روستای گازران

نمایی از رودخانه قره چای در کنار باغستانهای روستای گازران در استان مرکزی