نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

گیلان ماسال اولسبلانگاه

گیلان - ماسال