دریاچه اباده تشک فارس

این زوج درناهای زیبا صبج زود مشغول رقص با یکدیگر بودند ما از درون مخفیگاه خویش رقص زیبای این زوجرا تماشا می کردیم انها حیواناتی تک همسره و بسیار وفادار به یکدیگرند دریاچه اباده تشک فارس هر سال پذیرای بیش از 2000 درنا است که برای زمستان گذرانی به استان فارس می ایند
کلمات کلیدی
تم رنگی