روستای درک ، زرآباد ، سیستان و بلوچستان

ساحل ماسه‌ای روستای درک در چابهار از معدود ساحل های ایران است که رمل های ماسه‌ای به دریا می‌رسند.تک