نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

قشم

تم رنگی