نام اثر:

چهار فصل ( پاییز )

قله اولبسبلانگا ، ییلاقات ماسال

کلمات کلیدی
تم رنگی