... هنرمند:

هاتف مفیدی

... نام اثر:

سهند

آذربایجان شرقی - مراغه

سهند نام قله‌ای در شمال شهرمراغه واقع در استان آذربایجان شرقی ایران است.
رشته کوه سهند به عنوان عرو
کلمات کلیدی
سهند
طبیعت
تم رنگی