دشت لوت ، کرمان

دشت لوت بياباني مرموز و زيبا در جنوب شرقي ايران است و بين سالهاي ٢٠٠٤تا٢٠٠٩گرمترين نقطه جهان شناخته