امیر عنایتی

متولد 1360 ***شهرستان تربت حیدریه ***شروع عکاسی به صورت حرفه ای از سال 1386
دارای مدرک کاردانی حرف

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها