شاهین بختیاری

فارغ التحصیل خانه عکاسان ایران
عضو انجمن ملی عکاسان ایران
برگزاری دو نمایشگاه عمومی بعنوان مجری و

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها