مجید مومنی مقدم

مجید مومنی مقدم عکاس خود آموخته ، متولد 1355 بوده و دکترای خود را در رشته سلول شناسی اخذ کرده است. ا

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها