مرتضی جعفری

متولد : 1364 - نوشهر
کارشناسی گرافیک دانشگاه کمال الملک نوشهر - 1392
نمایشگاه ها :
- نمایشگاه گروهی عکس طبیعت و کوهنوردی - نوشهر- 1388 - نمایشگاه گروهی عکس عاشورایی " قاب سرخ " نوشهر - 1388 - نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی غدیر- نوشهر - 1389
-نمایشگاه گروهی عکاسان گروه خاکستری – قم 1390 - نمایشگاه گروهی عکس طبیعت مازندران – ساری آبان 1391
- نمایشگاه انفرادی " در جستجوی خوشبختی " نگارخانه دانشگاه کمال الملک / اداره ارشاد - 1391
نمایشگاه انفرادی " پرتره ترش " - نگارخانه ارشاد نوشهر – دی 1391
جشنواره های بین المللی :
- راه یابی 1 قطعه عکس به جشنواره CPID آمریکا – 2011 - راه یابی 8 قطعه عکس به دومین جشنواره MEN & WORK صربستان - 2011 - منتخب اولین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی اکو - تاجیکستان – 1390
- راه یابی 1 قطعه عکس به نخستین جشنواره بین المللی خیام – 1391
- راه یابی 1 قطعه عکس به بخش پرتره دومین دوره جشنواره امارات - 2012
- راه یابی 5 قطعه عکس به دومین جشنواره بین المللی خیام – 1393

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها