هادی دهقان پور

-کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان انگلیسی
- کارشناسی عکاسی (نشان درجه‌ی 3 هنری)
-61 عنوان مقام ملی و بین‌

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها