مسعود مختاری

متولد 1362 اصفهان، کارشناس مرمت آثار تاریخی، شروع فعالیت عکاسی از 1379، عضو کانون عکس سینمای جوان اص

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها