حمید منوچهری

کارشناسی ارشد برق قدرت
سه سال سابقه عکاسی
دسته های مورد علاقه: طبیعت، منظره شهری، ماکرو

آخرین آثار

گروه بندی ها