صفا پیرشیری

تاریخ تولد : 15/02/1357
عضو اصلی کانون عکس اصفهان
مدرس عکاسی از سال 1390
مدرس نرم افزارهای ویرا

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها