منصور شمسی

کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر اصفهان---برگزیده سیزدهمین دوسالانه عکس ایران---برگزیده چهارمین جشنواره جشن عکس دانشگاه هنر تهران---برگزیده نخستین جشنواره عکس دانشجویی دانشگاه تهران

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها