منصور شمسی

کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر اصفهان---برگزیده سیزدهمین دوسالانه عکس ایران---برگزیده چهارمین جشنواره

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها