عباس باقریان

دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک(سینما)-مدرسه عالی تلویزیون وسینما(فیلمبرداری)-عضو انجمن عکاسان ا

آلبوم های شخصی

متاسفانه آلبومی تاکنون ثبت نشده است.

آخرین آثار

گروه بندی ها