حسین شفیع نیا

عکاس و مستندساز . فارغ التحصیل انجمن سینمای جوانان . برگزاری نمایشگاه عکس به دعوت دولت آلمان در هانو

آخرین آثار

گروه بندی ها