حمید عزیزی خانقاهی

-دریافت لوح سپاس از جشنواره رشد سال1386 -
-برگزیده شدن اثر در چهارمین جشنواره عکاسان برتر ایران(دور

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها