محمد صابر اوجی

10 سال سابقه عکاسی از طبیعت و فرهنگ ایران
منتخب شدن در دو مرحله داوری توسط داوران طی دو سال متوال 2

آلبوم های شخصی

متاسفانه آلبومی تاکنون ثبت نشده است.

آخرین آثار

گروه بندی ها