قاسم فتحی

-دانشجوی کارشناسی ارشد گرافیک.
-برپایی سه نمایشگاه انفرادی.
-کسب مقام هنرمند برتر جشنواره گونآی زن

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها