سحر جعفری

طراح گرافیک
عضو انجمن عکاسان ایران
شروع فعالیت عکاسی از سال 1391
نمایشگاه گروهی "قاب بر عکس" 139

آلبوم های شخصی

متاسفانه آلبومی تاکنون ثبت نشده است.

آخرین آثار

گروه بندی ها