مرتضی خرمی

- دو دوره رئیس انجمن عکاسان جوان
- داور جشنواره عکس استانی و کشوری
- تدریس دوره های عکاسی
- من

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها