فاتح شافعی

دارای مدرک کارشناسی عکاسی از دانشکده هنر و معماری
5 اثر برگزیده در یازدهمین جشن تصویر سال / اثر برگ

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها