میثم رضازاده

بیش از دو سال است که بصورت تجربی عکاسی می کنم
هیچگونه تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی در زمینه عکاسی ندا

آلبوم های شخصی

آخرین آثار

گروه بندی ها