آرش کریمی

شروع عکاسی به صورت جدی از سال 1374، مدرس عکاسی در دانشگاه و آموزشگاههای رسمی آزاد ، شرکت در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی، شرکت در جشنواره های داخلی و خارجی و کسب عنوان و جایزه بین المللی، چاپ عکس در چندین کتاب و مجله.

آخرین آثار

گروه بندی ها