نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

ونیز ، ایتالیا

,