نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

پاریس فرانسه

برج ایفل ، فرانسه
تم رنگی