نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

ارتفاعات ییلاقی جنوب شهرستان بابل